» Toz Siklonu

Toz Siklonu

Ürün Açıklaması :

Bu tip aspiratörler uzun yıllar gida sanayi, silolama tesisleri gibi endüsri kollarında en çok kullanılan debi ve basınç 
değerleri baz alınarak tesbit edilmiş ve imalatı seri hale getirilmiştir. 
Aspiratörlerin motor bağlantı şekli direkt akupledir.