» Vibro Tarar

Vibro Tarar

Ürün Açıklaması :

Tahıl içerisindeki küçük tanelerin ve yabancı maddelerin hava aspirasyonu vasıtasıyla temizlenmesi görevini yapar. 
Bu makinanın bir özelliği tozun hafiflendirilmesi ve temizlenmiş malın ayrı-ayrı kanallardan alınmasını sağlar.