» Radyal Tarar

Radyal Tarar

Ürün Açıklaması :

Tahıl içerisindeki küçük tanelerin ve yabancı maddelerin hava aspirasyonu vasıtasıyla temizlenmesi içi n geliştirilmiştir Kompakt bir sistemdir. 
Toz aspiratörü , siklonu ve hava kilidi makinenin içindedir. 
Siklon hafif tane ve tozou havadan ayırarak temizlenmiş havayı , yine sisteme yönlendirir.